Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:45
-01:09:49
+00:07:08
35 4
3 / 181
-00:49:23
+00:03:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii