Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:53
-00:48:41
+00:28:16
4615 507
82 / 141
-00:41:15
+00:23:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii