Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:21:17
-00:26:58
+00:51:24
6416 4902
215 / 218
-00:01:43
+00:51:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii