Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:19:18
-00:09:36
+00:07:37
99 99
K50 : 11
1 / 2
-00:00:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii