Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:56
-01:08:49
+00:08:27
68 64
3 / 593
-00:54:05
+00:01:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii