Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:07
-01:10:27
+00:06:30
24 23
1 / 207
-00:47:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii