Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:48
-00:41:01
+00:24:52
4485 4033
6 / 9
-00:04:07
+00:11:29
00:54:18
-00:52:16
+00:24:41
3345 3084
19 / 36
-00:33:19
+00:12:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii