Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:57
-00:30:52
+00:35:01
8272 6408
40 / 45
-00:05:39
+00:27:03
01:09:16
-00:37:18
+00:39:39
7564 5895
36 / 42
-00:13:40
+00:31:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii