Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:05
-01:08:10
+00:10:12
62 56
3 / 126
-00:57:41
+00:00:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii