Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:38:49
-00:07:45
+01:09:12
8476 2181
336 / 336
+01:02:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii