Paulina Majszczyk

Hardcorowe Wychylylybymy
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:05
-00:29:41
+00:35:33
391 104
K30 : 39
1
7 / 11
-00:05:23
+00:16:03
01:07:12
-00:36:07
+00:37:31
5384 1767
K30 : 721
2
166 / 191
-00:22:22
+00:31:26
01:00:08
-00:39:40
+00:29:14
4231 1023
K20 : 263
1
138 / 206
-00:30:25
+00:26:34
01:08:28
-00:38:06
+00:38:51
7442 1609 2
162 / 181
-00:17:40
+00:34:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii