Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:45
-00:44:17
+00:35:03
6090 1873
K50 : 65
31 / 43
-00:15:09
+00:25:03
01:18:34
-00:25:48
+00:47:13
7796 2791
K50 : 99
43 / 46
-00:00:48
+00:37:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii