Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:34:44
-01:01:05
+00:04:48
27 26
2 / 395
-00:48:21
+00:00:32
00:41:34
-01:05:00
+00:11:57
208 197
4 / 306
-00:35:56
+00:02:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii