Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:12
-01:07:22
+00:09:35
97 89
2 / 350
-00:48:58
+00:00:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii