Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:21
-01:08:13
+00:08:44
61 56
1 / 127
-00:40:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii