Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:23:56
-00:24:48
+00:07:29
39 39
1 / 91
-00:21:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii