Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:25
-00:31:20
+00:45:56
11498 7583
25 / 27
-00:01:30
+00:27:59
00:51:50
-00:43:59
+00:21:54
3131 2914
7 / 28
-00:39:39
+00:03:31
00:51:42
-00:54:52
+00:22:05
2365 2225
6 / 34
-00:24:51
+00:02:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii