Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:49
-00:38:45
+00:38:12
7334 1546
284 / 336
-00:31:00
+00:31:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii