Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:19
-00:23:30
+00:42:23
9352 2506
411 / 427
-00:10:07
+00:35:05
01:17:37
-00:28:57
+00:48:00
8257 2048
326 / 336
-00:21:12
+00:41:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii