Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:03
-00:45:51
+00:35:05
7056 5043
36 / 45
-00:15:31
+00:24:14
01:06:48
-00:39:57
+00:37:19
10008 7046
47 / 55
-00:15:27
+00:27:32
01:08:24
-00:27:25
+00:38:28
8953 6704
46 / 53
-00:11:26
+00:28:54
01:16:08
-00:30:26
+00:46:31
8192 6183
50 / 53
-00:11:31
+00:37:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii