Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:50
-00:49:04
+00:31:52
6227 1545
28 / 45
-00:18:44
+00:21:01
01:06:54
-00:39:51
+00:37:25
10035 2980
48 / 55
-00:15:21
+00:27:38
01:04:06
-00:31:43
+00:34:10
8037 1754
38 / 53
-00:15:44
+00:24:36
01:07:40
-00:38:54
+00:38:03
7309 1533
43 / 53
-00:19:59
+00:29:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii