Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:55
-01:07:39
+00:09:18
86 80
4 / 305
-00:53:14
+00:07:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii