Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:58
-00:40:47
+00:36:29
9778 6944
466 / 559
-00:20:35
+00:34:30
01:13:36
-00:32:58
+00:43:59
8024 6098
330 / 344
-00:23:29
+00:39:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii