Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:56
-01:08:38
+00:08:19
48 44
2 / 151
-00:39:55
+00:04:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii