Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:40
-00:32:09
+00:33:44
7932 1698
352 / 436
-00:30:12
+00:29:54
01:06:51
-00:39:43
+00:37:14
7141 1457
295 / 350
-00:21:19
+00:28:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii