Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:25
-00:41:24
+00:24:29
4301 3888
195 / 427
-00:28:01
+00:17:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii