Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:19
-01:08:15
+00:08:42
60 55
2 / 270
-00:45:06
+00:05:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii