Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:25:23
-00:23:55
+00:07:51
80 80
5 / 31
-00:15:11
+00:07:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii