Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:36
-00:45:09
+00:34:50
5216 4403
197 / 261
-00:38:12
+00:24:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii