Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:25
-00:35:57
+00:37:04
6625 2055
K60 : 12
5 / 7
-00:23:34
+00:22:10
01:05:06
-00:44:48
+00:36:08
7298 2153
11 / 13
-00:16:30
+00:20:45
01:04:01
-00:44:44
+00:35:15
5302 846
13 / 19
-00:15:51
+00:16:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii