Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:48
-00:45:57
+00:34:02
5027 4302
29 / 45
-00:17:21
+00:23:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii