Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:51
-00:33:54
+00:46:05
6598 1465
251 / 260
-00:16:06
+00:39:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii