Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:38:08
-01:08:26
+00:08:31
54 5
5 / 361
-00:43:40
+00:08:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii