Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:24
-01:07:21
+00:12:38
155 145
9 / 197
-01:02:57
+00:05:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii