Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:42
-00:51:03
+00:28:56
3764 355
139 / 256
-00:32:18
+00:28:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii