Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:17
-01:08:28
+00:11:31
95 90
5 / 135
-00:51:18
+00:04:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii