Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:36:22
-01:10:12
+00:06:45
28 27
2 / 344
-01:00:43
+00:01:46
00:33:34
-01:15:11
+00:04:48
9 9
3 / 256
-00:56:26
+00:03:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii