Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:33
-01:08:12
+00:11:47
112 105
6 / 135
-00:51:02
+00:04:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii