Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:34
-00:26:11
+00:53:48
6908 1642
194 / 197
-00:21:47
+00:47:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii