Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:37
-00:36:08
+00:43:51
6443 1376
183 / 197
-00:31:44
+00:37:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii