Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:48:13
-01:00:32
+00:19:27
1012 48
14 / 93
-00:45:37
+00:09:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii