Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:58
-00:44:47
+00:35:12
5288 4448
201 / 261
-00:19:58
+00:29:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii