Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:17
-01:11:28
+00:08:31
35 32
2 / 135
-00:54:18
+00:01:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii