Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:00
-01:07:45
+00:12:14
131 123
8 / 135
-00:50:35
+00:04:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii