Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:23
-00:47:22
+00:32:37
4736 627
143 / 197
-00:42:58
+00:25:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii