Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:25:57
-00:22:48
+00:57:11
6963 1671
195 / 197
-00:18:24
+00:50:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii