Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:52
-00:58:53
+00:21:06
1434 1364
46 / 197
-00:54:29
+00:14:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii