Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:49
-00:41:56
+00:38:03
5807 4754
218 / 256
-00:23:11
+00:37:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii