Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:10
-00:42:35
+00:37:24
5683 4677
214 / 261
-00:17:46
+00:32:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii