Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:31
-00:27:14
+00:52:45
6894 1632
132 / 135
-00:10:04
+00:45:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii